Доречна ремарка до програм та змісту заходів:
Акредитовані органи з оцінки відповідності діють в межах міжнародної системи акредитації ЕА і повинні застосовувати при оцінці відповідності ті ж самі вимоги, що застовуються в зоні ЄС. Семе тому, у відповідній політиці НААУ зазначено, що у випадку винекнення спорів, для їх вирішення застосовуються тексти оригінальних стандартів ISO, ISO/IEC, і тому в текстах програм заходів зазначені саме ці оригінальні стандарти. Відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, Національний орган по стандартизації (НОС) України повинен стати дійсним членом Європейських інституцій з питань стандартизації, тому - в межах підготовки до цього, НОС у останні 3 роки приводить раніше прийняті, як ДСТУ, переклади оригінальних стандартів у більшу відповідність до оригіналу та видає їх, як ДСТУ EN, тим самим підтверджуючи їх відповідність стандарту, прийнятому Європейською інституцією зі стандартизації. При цьому, в дужках стандарту з позначенням ДСТУ EN записується його ідентичність попередньо прийнятим ДСТУ, стандарту європейської інституції та оригінального стандарту, наприклад: ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT). 
Лекційні матеріали побудовані на основі вимог оригінального НД та надаються особливості інтерпретації чинних ДСТУ, які, як правило - стосуються термінології.

Орієнтовний план семірів на 2022 рік завантажується по кліку на цю строку.

 Назва семінаруДати проведенняПосилання на завантаження файлів
С2. Науково–методичний семінар “ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ІНСПЕКЦІЙНИХ ОРГАНІВ  ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ISO/IEC 17020, EA-2/17M”26.01.2022Програма Заявка на участь
ПС2. Науково-методичний семінар “ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІВ З СЕРТИФІКАЦІЇ, ІНСПЕКТУВАННЯ ТА ЛАБОРАТОРІЙ У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ ІЗ ОРГАНОМ З АКРЕДИТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ (ДСТУ EN ISO/IEC 17011:2019)»27.01.2022Програма Заявка на участь
С4. Науково–методичний семінар “Вимоги ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ за стандартом  ISO/IEC 17025:2017. Практичні аспекти виконання вимоги оцінки ризиків у діяльності лабораторій.01.02.2022Програма Заявка на участь
С7. Науково–методичний семінар “МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ.   ISO/IEC 17025:2017 , ДСТУ ІSO 10012, ДСТУ ISO/TR 10017″02.02.2022ПрограмаЗаявка на участь
ПС4. Розгляд проблемних питань які виникають у лабораторій при впровадженні  ISO/IEC 17025:2017  (ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) та   вимог НААУ. Практичне впровадження ризик-орієнтованого підходу в діяльність лабораторій.”03.02.2022Програма Заявка на участь
ПС1.* Науково- практичний семінар  ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОРГАНІВ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ISO/IEC 17020,  ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065 та ISO 19011:2018″.08.02.2022 Програма  Заявка на участь
ПС3. Науково- практичний семінар “Ризик орієнтований менеджмент у стандартах, директивах і Регламентах ЕС.  Практика  використання  ризик  менеджменту.”16-17.02. 2022Програма Заявка на участь
ПСЗ3.** Практичне заняття “Ризик орієнтований менеджмент у стандартах, директивах і Регламентах ЕС.  Практика  використання  ризик  менеджменту.”17.02.2022ПрограмаЗаявка на участь
С8ч1. ДІЯЛЬНОСТІ  ОРГАНІВ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В ЗАКОНОДАВЧО РЕГУЛЬОВАНІЙ СФЕРІ  Частина 1 (ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 \EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT\, EA-2/17M).22-23.02. 2022ПрограмаЗаявка на участь
С8ч2. Діяльність  органу сертифікації продукції в законодавчо регульованій сфері  Частина 2 (Регламент ЄС N 765/2008, Рішення № 768/2008/ЕC, Директива 2002/21/ЄС, Постанова КМУ від 13.01.2016 №95, Технічний регламент безпеки машин).23.02.2022ПрограмаЗаявка на участь
С3. Науково–методичний семінар “Організація та проведення  внутрішнього аудиту відповідно до вимог ISO/IEC 17020,  ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065   та ISO 19011″.01.03.2022ПрограмаЗаявка на участь
С1. Науково–методичний семінар “ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ  ISO/IEC 17025:2017”02.03.2022ПрограмаЗаявка на участь
С6. Семінар “ВИМОГИ РИНКУ ЗОНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ”03.03.2022Програма Заявка на участь
С.9. Науково–методичний семінар “ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)”.10.03.2022Программа та Заявка на участь
Семінари проводиться по дистанційній або суміщеній очно- дистанційній формі з використанням додатку Zoom, Video Conferencing, який встановлює учасник семінару.                                                                                      
* лише для для фахівців з наявною теоретичною підготовкою в організації та проведення внутрішніх аудитів 
** лише для для фахівців, що пройли екстерн підготовку за Схемою G1

Семінари проводяться при підтримці організації, лекційного процессу та практичних занять з боек Громадської спілки “Регуляторна діяльність та розвиток” (NGA RAD) https://sites.google.com/view/nga-rad/головна

У 2022 році заплановано спільне з Академією Метрології України (що 2,5 місяці) проведення науково- практичних семінарів :

Науково-практичний семінар «ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ КІЛЬКІСНОГО АНАЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ»
Науково-практичний семінар «ОЦІНЮВАННЯ  НЕВИЗНАЧЕНОСТІ  РЕЗУЛЬТАТІВ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
Науково-практичний семінар  «ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИК ВИПРОБУВАНЬ (КАЛІБРУВАНЬ)»

Довідки: (050) 4103206, (067) 3941475, (050) 4453390

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю