Доречна ремарка до програм та змісту заходів:
Акредитовані органи з оцінки відповідності діють в межах міжнародної системи акредитації ЕА і повинні застосовувати при оцінці відповідності ті ж самі вимоги, що застовуються в зоні ЄС. Семе тому, у відповідній політиці НААУ зазначено, що у випадку винекнення спорів, для їх вирішення застосовуються тексти оригінальних стандартів ISO, ISO/IEC, і тому в текстах програм заходів зазначені саме ці оригінальні стандарти. Відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, Національний орган по стандартизації (НОС) України повинен стати дійсним членом Європейських інституцій з питань стандартизації, тому - в межах підготовки до цього, НОС у останні 3 роки приводить раніше прийняті, як ДСТУ, переклади оригінальних стандартів у більшу відповідність до оригіналу та видає їх, як ДСТУ EN, тим самим підтверджуючи їх відповідність стандарту, прийнятому Європейською інституцією зі стандартизації. При цьому, в дужках стандарту з позначенням ДСТУ EN записується його ідентичність попередньо прийнятим ДСТУ, стандарту європейської інституції та оригінального стандарту, наприклад: ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT). 
Лекційні матеріали побудовані на основі вимог оригінального НД та надаються особливості інтерпретації чинних ДСТУ, які, як правило - стосуються термінології.

Орієнтовний план семірів на 2022 рік завантажується по кліку на цю строку.

 Назва семінаруДати проведенняПосилання на завантаження файлів
ПС5. Науково- практичний семінар “СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ВІДПОВДІНО ДО ISO 45001:2018.18.01.2022 Програма  Заявка на участь
С2. Науково–методичний семінар “ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ІНСПЕКЦІЙНИХ ОРГАНІВ  ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ISO/IEC 17020, EA-2/17M”26.01.2022Програма Заявка на участь
ПС2. Науково-методичний семінар “ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІВ З СЕРТИФІКАЦІЇ, ІНСПЕКТУВАННЯ ТА ЛАБОРАТОРІЙ У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ ІЗ ОРГАНОМ З АКРЕДИТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ (ДСТУ EN ISO/IEC 17011:2019)»27.01.2022Програма Заявка на участь
С4. Науково–методичний семінар “Вимоги ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ за стандартом  ISO/IEC 17025:2017. Практичні аспекти виконання вимоги оцінки ризиків у діяльності лабораторій.01.02.2022Програма Заявка на участь
С7. Науково–методичний семінар “МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ.   ISO/IEC 17025:2017 , ДСТУ ІSO 10012, ДСТУ ISO/TR 10017″02.02.2022ПрограмаЗаявка на участь
ПС4. Розгляд проблемних питань які виникають у лабораторій при впровадженні  ISO/IEC 17025:2017  (ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) та   вимог НААУ. Практичне впровадження ризик-орієнтованого підходу в діяльність лабораторій.”03.02.2022Програма Заявка на участь
ПС1.* Науково- практичний семінар  ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОРГАНІВ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ISO/IEC 17020,  ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065 та ISO 19011:2018″.08.02.2022 Програма  Заявка на участь
ПС3. Науково- практичний семінар “Ризик орієнтований менеджмент у стандартах, директивах і Регламентах ЕС.  Практика  використання  ризик  менеджменту.”16-17.02. 2022Програма Заявка на участь
ПСЗ3.** Практичне заняття “Ризик орієнтований менеджмент у стандартах, директивах і Регламентах ЕС.  Практика  використання  ризик  менеджменту.”17.02.2022ПрограмаЗаявка на участь
С8ч1. ДІЯЛЬНОСТІ  ОРГАНІВ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В ЗАКОНОДАВЧО РЕГУЛЬОВАНІЙ СФЕРІ  Частина 1 (ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 \EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT\, EA-2/17M).22-23.02. 2022ПрограмаЗаявка на участь
С8ч2. Діяльність  органу сертифікації продукції в законодавчо регульованій сфері  Частина 2 (Регламент ЄС N 765/2008, Рішення № 768/2008/ЕC, Директива 2002/21/ЄС, Постанова КМУ від 13.01.2016 №95, Технічний регламент безпеки машин).23.02.2022ПрограмаЗаявка на участь
С3. Науково–методичний семінар “Організація та проведення  внутрішнього аудиту відповідно до вимог ISO/IEC 17020,  ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065   та ISO 19011″.01.03.2022ПрограмаЗаявка на участь
С1. Науково–методичний семінар “ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ  ISO/IEC 17025:2017”02.03.2022ПрограмаЗаявка на участь
С6. Семінар “ВИМОГИ РИНКУ ЗОНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ”03.03.2022Програма Заявка на участь
Семінари проводиться по дистанційній або суміщеній очно- дистанційній формі з використанням додатку Zoom, Video Conferencing, який встановлює учасник семінару.                                                                                      
* лише для для фахівців з наявною теоретичною підготовкою в організації та проведення внутрішніх аудитів 
** лише для для фахівців, що пройли екстерн підготовку за Схемою G1

Семінари проводяться при підтримці організації, лекційного процессу та практичних занять з боек Громадської спілки “Регуляторна діяльність та розвиток” (NGA RAD) https://sites.google.com/view/nga-rad/головна

У 2022 році заплановано спільне з Академією Метрології України (що 2,5 місяці) проведення науково- практичних семінарів :

Науково-практичний семінар «ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ КІЛЬКІСНОГО АНАЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ»
Науково-практичний семінар «ОЦІНЮВАННЯ  НЕВИЗНАЧЕНОСТІ  РЕЗУЛЬТАТІВ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
Науково-практичний семінар  «ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИК ВИПРОБУВАНЬ (КАЛІБРУВАНЬ)»

Довідки: (050) 4103206, (067) 3941475, (050) 4453390

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю