Графік семінарів та практичних занять

на серпень - вересень 2020 року

Приймання Заявок на участь завершується за 2 дні до початку відповідного заходу.

ДОВІДКИ:

Організаційні: Директор з навчання та розвитку Шлейченко Л.О. (050)445-33-90
По програмі семінарів:  (050)410-32-06, (067) 394-14-75 | academy.oob@qdc.com.ua

Детальна інформація

ТОВ “Центр розвитку якості” та Асоціація УкрАО завершили модернізацію процессу надання послуг науково-методичних, науково-практичних семінарів та занять, надання інформаційних послуг, що проводяться згідно до навчальних програм УкрАО. Пропонуємо прийняти участь у заходах очно-дистанційного навчання, із застосуванням засобів дистанційного тестування, на базі навчальної академиї ТОВ “Центр розвитку якості” із залученням лекторів УкрАО та рекомендацій для діяльності ООВ.

Частина С.1  (20.08.20 р.) – запрошуються керівники та  фахівці лабораторій

Науково–методичний семінар “ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ  ISO/IEC 17025:2017″.

  Залишилось вакантних місць для участі у частині: очного навчання 8дистанційного навчання –25.

Частина С.2 (25.08.20 р.) – запрошуються керівники та  фахівці інспекційних органів

Науково–методичний семінар “ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ІНСПЕКЦІЙНИХ ОРГАНІВ  ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ISO/IEC 17020,   EA-2/17M”.

Залишилось вакантних місць для участі у частині: очного навчання 8дистанційного навчання –25.

Частина С.3 (26.08.20 р.) Для керівників з якості,  фахівців з організації та проведення внутрішнього аудиту

Науково–методичний семінар “Організація та проведення  внутрішнього аудиту відповідно до вимог ISO/IEC 17020,  ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065   та ISO 19011″.

Залишилось вакантних місць для участі у частині: очного навчання 8дистанційного навчання –25.

Програма серпневих семінарів                                   Бланк Заявки на участь

Довідки: директор з навчання та розвитку ТОВ “Центр розвитку якості Шлейченко Л.О. (044) 361-2249,(050) 445-3390; 3941475; сайт: http://aoob.qdc.com.ua/ пошта: academy.oob@qdc.com.ua

 Частина С4 (08 вересня 2020 року) – для керівників та  фахівців лабораторій. 

Науково–методичний семінар “ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ  ISO/IEC 17025:2017 ,ДСТУ ІSO 10012, ДСТУ ISO/TR 10017“.

Залишилось вакантних місць для участі у частині: очного навчання 8дистанційного навчання –25.

Частина ПС1  (09 вересня 2020 року) Для керівників з якості,  фахівців з організації та проведення внутрішнього аудиту; для фахівців з наявною теоретичною підготовкою в організації та проведення внутрішніх аудитів.

Науково- практичний семінар “ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОРГАНІВ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ISO/IEC 17020,  ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065 та ISO 19011:2018”.

Залишилось вакантних місць для участі у частині: очного навчання 8дистанційного навчання –12.

   Програма вересневих семінарів                                       Бланк Заявки на участь

Довідки: директор з навчання та розвитку ТОВ “Центр розвитку якості Шлейченко Л.О. (044) 361-2249,(050) 445-3390; 3941475; сайт: http://aoob.qdc.com.ua/ пошта: academy.oob@qdc.com.ua

 

Науково-практичний семінар “Ризик орієнтований менеджмент у стандартах, директивах і Регламентах ЕС. Практика використання ризик менеджменту”. 

(15-16 вересня 2020 року)

Семінар розрахований на фахівців підприємств і організацій з впровадженими системами менеджменту на основі  ISO 9001(ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001, ISO26000, ISO50001), органів з оцінки відповідності, що діють відповідно до стандартів серії ISO/IEC 17000.

Ризики законодавчої та регуляторної сфери в Директивах та регламентах : Регламент ЄС N 765/2008, Рішення № 768/2008/ЕC.       Ризик орієнтоване мислення у корпоративних системах менеджменту: ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45000:2018, ISO22000:2018, ISO26000, ISO50001.
Стандарт ISO 31000 Менеджмент ризиків – принципи та настанови. 2.1 Структура стандарту, термінологія, аналіз змісту окремих розділів 2.2 Принципи та структура ризик менеджменту 2.3 Концепція: – доручення та зобов’язання; – проект концепції ризик менеджменту; – впровадження ризик менеджменту; – моніторинг та аналіз концепції; – постійне покращення концепції. 2.4 Процес ризик менеджменту: – комунікації та консультації; – встановлення внутрішнього та зовнішнього контекстів, контексту процесу РМ, критерії РМ; – оцінювання ризиків, ідентифікація, аналіз, визначення степеню ризику; – опрацювання ризиків, вибір опції опрацювання, підготовка та впровадження планів опрацювання ризиків; – моніторинг та аналіз; – документування процесів ризик менеджменту.
Стандарт ISO 31010 Менеджмент ризиків.  Методи оцінювання ризику. Практичне заняття. Визначення оцінювання ризику – мета та переваги; – оцінювання ризику та структура системи менеджменту ризику; – оцінювання ризику та процес менеджменту, обмін інформацією та консультації, встановлення сфери застосування менеджменту, оцінка, обробка, аналіз та моніторинг ризику. Процес оцінювання ризику: – ідентифікація ризику; – аналіз ризику, оцінювання методу управління, аналіз наслідків, оцінювання вірогідності, попередній аналіз, невизначеність та ранжування по здатності до впливу; – порівняльне оцінювання ризику; – документація; – повторне оцінювання ризику; – оцінювання ризику на різних стадіях життєвого циклу. Вибір методів оцінювання ризику: – вибір методу; – доступність ресурсів; – характер та ступінь невизначеності інформації; – складність; – типи методів оцінювання ризиків. Приклади використання методів оцінювання ризик менеджменту.

Довідки: директор з навчання та розвитку ТОВ “Центр розвитку якості Шлейченко Л.О. (044) 361-2249,(050) 445-3390; 3941475; сайт: http://aoob.qdc.com.ua/ пошта: academy.oob@qdc.com.ua

  Програма семінару                                       Бланк Заявки на участь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю