Семінари та заняття

Семінари 2020 року.

С5 (17 листопада 2020 року)

ВИМОГИ РИНКУ ЗОНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ.

Семінар проводить офіційний представник нотифікованих органів «DEKRA Certification» та «SZUTest UZ» Рубальский С.С.

Якість та безпека будівельних матеріалів та виробів:     Європейський та українське законодавство щодо безпеки продукції,     Корпоративна СМ, як механізм гарантування якості та безпеки будівельної продукції на виробництві,     Регламент (ЄС) №765/2008 Європейського Парламенту та Ради, що встановлює вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції від 09.07.2008,     Рішення №768/2008/ЕС Європейського Парламенту та Ради по встановленню загальних правил торгівлі товарами від 09.07.2008,      Регламент (ЄС) №1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18.12.2006 щодо реєстрації, оцінки, авторизації і обмеження хімічних речовин,     Маркування знаком СЕ, загальні положення,     Комплект гармонізованих європейських стандартів (hEN). Єврокоди – єдиний підхід до проектування конструкцій будівельних об’єктів.

Концепція та практичне застосування європейського законодавства в сфері будівництва – Регламент (ЄС) 305/2011 від 09.03.2011:
    Європейське законодавство в будівництві,
    Стратегія реформування системи стандартизації України,
    Оцінка відповідності вимогам технічних регламентів ЄС,
    Структура та зміст Регламент (ЄС) 305/2011,
    Декларація експлуатаційних характеристик та маркування знаком СЕ
    Системи оцінки та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик,
    Підготовка технічного файлу та виробничий контроль на підприємстві,
    Основні вимоги до будівельних споруд,  
    Зобов’язання та відповідальність суб’єктів господарювання,
    Нотифікуючи установи та нотифіковані органи,
    Нагляд за ринком і процедури забезпечення безпеки будівельної продукції,
    Заводський виробничий контроль, вимоги для виробників будівельної продукції.

Вакантних місць для участі у частині: очного навчання 7.

Завантаження детальної інформації заходів по кліках на назви відповідних документів: Програми заходівбланк Заявки на участь

Науково-практичний семінар

“Ризик орієнтований менеджмент у стандартах, директивах і Регламентах ЕС. Практика використання ризик менеджменту”.

(24-25 листопада 2020 року), м. Київ

Заняття проводить офіційний представник нотифікованих органів «DEKRA Certification» та «SZUTest UZ» Рубальский С.С.

Завантаження детальної інформації заходів по кліках на назви відповідних документів: Програма семінару, бланк Заявки на участь.

Кількість вакантних місць для участі у частині: очного навчання8

Семінар розрахований на фахівців підприємств і організацій з впровадженими системами менеджменту на основі ISO 9001(ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001, ISO26000, ISO50001), органів з оцінки відповідності, що діють відповідно до стандартів серії ISO/IEC 17000.

Ризики законодавчої та регуляторної сфери в Директивах та регламентах : Регламент ЄС N 765/2008, Рішення № 768/2008/ЕC.       Ризик орієнтоване мислення у корпоративних системах менеджменту: ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45000:2018, ISO22000:2018, ISO26000, ISO50001.
Стандарт ISO 31000 Менеджмент ризиків – принципи та настанови. 2.1 Структура стандарту, термінологія, аналіз змісту окремих розділів 2.2 Принципи та структура ризик менеджменту 2.3 Концепція: – доручення та зобов’язання; – проект концепції ризик менеджменту; – впровадження ризик менеджменту; – моніторинг та аналіз концепції; – постійне покращення концепції. 2.4 Процес ризик менеджменту: – комунікації та консультації; – встановлення внутрішнього та зовнішнього контекстів, контексту процесу РМ, критерії РМ; – оцінювання ризиків, ідентифікація, аналіз, визначення степеню ризику; – опрацювання ризиків, вибір опції опрацювання, підготовка та впровадження планів опрацювання ризиків; – моніторинг та аналіз; – документування процесів ризик менеджменту.
Стандарт ISO 31010 Менеджмент ризиків.  Методи оцінювання ризику. Практичне заняття. Визначення оцінювання ризику – мета та переваги; – оцінювання ризику та структура системи менеджменту ризику; – оцінювання ризику та процес менеджменту, обмін інформацією та консультації, встановлення сфери застосування менеджменту, оцінка, обробка, аналіз та моніторинг ризику. Процес оцінювання ризику: – ідентифікація ризику; – аналіз ризику, оцінювання методу управління, аналіз наслідків, оцінювання вірогідності, попередній аналіз, невизначеність та ранжування по здатності до впливу; – порівняльне оцінювання ризику; – документація; – повторне оцінювання ризику; – оцінювання ризику на різних стадіях життєвого циклу. Вибір методів оцінювання ризику: – вибір методу; – доступність ресурсів; – характер та ступінь невизначеності інформації; – складність; – типи методів оцінювання ризиків. Приклади використання методів оцінювання ризик менеджменту.
Картинки по запросу картинка iso 31000

Частина С.2  (18.11.20 р.) 

Науково–методичний семінар для  фахівців органів інспектування. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ІНСПЕКЦІЙНИХ ОРГАНІВ  ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ISO/IEC 17020,   EA-2/17M″.

Вакантних місць для участі у частині: очного навчання 8.

Частина С.4 (19.11.20 р.) 

  Науково–методичний семінар

 “ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ  ISO/IEC 17025:2017 ,ДСТУ ІSO 10012, ДСТУ ISO/TR 10017″.

Вакантних місць для участі у частині: очного навчання 8.

Завантаження детальної інформації заходів по кліках на назви відповідних документів: Програма заходівЗаявка на участь.

 Приймання Заявок на участь завершується за 2 дні до початку відповідного заходу.

Довідки: організаційні: директор з навчання та розвитку Шлейченко Л.О. (050) 4453390; по програмі семінарів  (050) 4103206, (067) 3941475; academy.oob@qdc.com.ua

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю